Solaris keskuse I korruse üldalade värskendustöö oli ehitusettevõtjale oma loomult keeruline projekt (lühikesed tähtajad, tööde teostamise ajalised piirangud, tööde käigus täpsustunud lähteülesanne ning keskuse külastajatele avatud olekust tulenevad logistilised väljakutsed), administratiivsetest takistustest hoolimata suutis Hansaviimistluse projektimeeskond ennast asetada “kliendi kingadesse” ning parema lõpptulemuse nimel näitasid üles paindlikust, mida liiga tihti ei kohta. Tööd teostati varasemalt sõlmitud kokkulepete raames ning tähtaegselt.

Rauno Miljand, tegevjuht
Solaris

Hansaviimistlusega koostöö kogemus on meil 2014. aasta suvest, kui uuendasime Kaubamaja Toidumaailma. Koostööga jäime rahule. Ootustele vastas nii tööde kvaliteet, kui ka projekti käigus tekkinud probleemide lahendamine. Objekti juhiga oli infovahetus kiire ja kokkulepetest peeti kinni. Info jõudis kiiresti ja täpselt juhtidelt töömeesteni. Julgen Hansaviimistlust soovitada ka teistele ehitustööde tellijatele.

Margus Toome, haldusjuht
Kaubamaja AS

Meil oli sel aastal Hansaviimistlusega esmakordne koostöökogemus Toidumaailma projektis ja jäime väga rahule. Loomulikult tekkis projekti käigus tõrkeid ja probleeme – nagu ikka töös ette tuleb – aga kõik teemad said kiiresti ja professionaalselt lahendatud. Tänan väga mõistva ja kiire infovahetuse ja tagasiside eest, sellega lahendasite paljud teemad juba eos.

Kvaliteediga jäime rahule ja saime tulemuse, mida olime eeldanud.

Tänu positiivsele kogemusele oleme valmis Hansaviimistlusega ka tulevikus koostööd tegema ja teame, et saate hakkama nii keerulise ajagraafiku, kui ka keerulisemate objektidega.

Liina Männama, arendus- ja haldusdirektor
Kaubamaja AS

Hansaviimistlus on ettevõte, mis suudab teostada väga erineva profiiliga ehitustöid keerulistes tingimustes ja kõrge kvaliteediga. Ülesande püstitusel mõtlevad tellijaga kaasa ja pakuvad alati omapoolseid lahendusi, kvaliteet on nõutud tasemel, dokumentatsioon alati vormistatud ja suhtlus ladus ning asjalik. Inimesed on oma ala professionaalid, kes vastutavad lubatu eest tegudega. Mina soovitan!

Margus Kolumbus, haldusjuht
AS Viru Keskus

Meie koostöö on kestnud päris pikka aega ning Hansaviimistlust võib tinglikult nimetada meile juba täieõiguslikuks partneriks.

Tänu pikaaegsele koostööle teab ehitaja ja tellija paremini vastastikuseid vajadusi ning võimalusi mille tulemusel on tööde teostamise laabumine sujuv ning probleemide lahendamine lihtsam.

Kuna ehituse käigus tekib alati ettenägematuid tegevusi ning muudatusi nii projektis kui ka konstruktsioonis siis tänu ehitaja universaalsusele oleme olnud suutelised need muutused ka kiiresti lahendama.

Meeldiv on olnud ka kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamine ka situatsioonides kus tegevuse käigus on tööde maht muutunud.

Tööde juhid on suhtunud oma töösse kohusetundlikult ning loominguliselt

Madis Länts, haldusdirektor
AS Baltika

Ülemiste projekt ei olnud kindlasti kergemate killast, aga lõpp-kokkuvõttes oleme teile abi eest ülitänulikud !!!

Pille Põldsam, Eesti jaemüügijuht
Baltman OÜ

Kui võtsime plaani Tallinna, Viru Keskusesse rajada Natura Siberica esinduspoe, siis küsisime Viru Keskuselt, keda nad soovitavad ehitajaks. Saime soovituse Hansaviimistluse OÜ osas, kuna keskuse esindajate info kohaselt on tegu ettevõttega, kelle töötajad teevad kvaliteetset tööd ja kes on kursis keskuse ootuste ja nõudmistega.

Otsustasime Hansaviimistluse OÜlt võtta hinnapakkumise, saime mõistliku hinna ja saime tööde tähtajas ka kokkuleppele.

Jäime tööde juhtimise, korralduse, tähtaegadest ja kokkulepetest kinnipidamise ning kvaliteediga väga rahule, vaatamata lühikesel tähtajale. Eriti meeldiv oli tööde juhtimise ja korraldamise osas see, et vaatamata ebatäpsustele projektis ja Tellija täiendavatele soovidele, leidsime projektijuhi Merilyn abil kõikidele probleemidele ja soovidele suurepärase lahenduse kokkulepitud objekti üldtähtaja piires ning mõistlike kuludega.

Saime ootustele vastava sisekujunduse. Aitäh!

Svetlana Kelman, direktor
Eurobio Lab OÜ

Soovin kõiki koostööpartnereid tänada abi eest Ecco Rocca al Mare kaupluse õigeaegsel avamisel. Sulgesime kaupluse 21.08 ning avasime täpselt päev vähem kui kahe nädala pärast 04.09 ehk siis täna. tegemist oli ka meie jaoks projektiga, mis asjaolude sunnil nihkus mitu kuud ettepoole ning seetõttu nõudis ka partneritelt pisut enam kui tavaliselt. tänan, et mind tellija esindajana ära kuulasite, aitasite ning omalt poolt lubatu tähtaegselt täitsite! tagantjärele võib öelda – oli rõõm koos töötada.

Marko Mänd
Ecco

Hansaviimistluse eeliseks on eeskujulik projektijuhtimine, paindlikkus ja kaasamõtlemine kliendile soodsas suunas.
Juhani Puukooli Viimsi istikuäri ümberehitamine oli tehniliselt üsna komplitseeritud objekt, kuna hõlmas nii fassadi kui ka siseruumide ümbertegemist. Kogu tiim väärib igati kiitust. Meie eriline tänu kuulub projektijuht Andrus Mihkelsonile. Tähtaegadest peeti kenasti kinni ning kõik pisimuudatused olid kliendiga kooskõlastatud.

Tiit Juhani, projektijuht
Plantex AS

Tehnohalduse poolt seatud eesmärke ja  kvaliteedinõudeid ei suuda igaüks täita.

Meie koostööpartner Hansaviimistluse OÜ on korduvalt tõestanud, et suudab ja hästi!

 

Ivo Kivirand

Ermeesia OÜ

Mul oli väga hea meel saada tuttavaks Hansaviimistlusega.

Asjalikkus, oma tööst hoolimine ning avatud suhtlemine kliendiga arendustegevuse osas – need on minu jaoks märksõnad, mis Hansaviimistluse tegevust iseloomustavad.

Ma soovin teile igati huvitavaid uusi projekte ning kindlasti võtan Hansaviimistlusega vajadusel ühendust!

Kairi Vain, juhatuse liige
Toom Tekstiil

Hansaviimistlust julgen kodu ehitajale soovitada küll.

Nad saavad hästi hakkama nii tavaolukordade kui ka kõige keerukamate ootamatustega. Eriti sümpaatne on, et iga mees, nii lihtsa töö tegija, oma ala meister kui juhtkond, soovib oma asja võimalikult hästi teha. Nad mõtlevad kaasa, pakuvad paremaid lahendusi ja on hingega oma töö kallal. Mis kokku oli lepitud, see sai ka tehtud. Ja hästi tehtud!

Vallo Tonsiver, juhataja
7 kohvipoissi

Hansaviimistlusega on usaldusväärne suhe. Kokkulepped juhtkonnaga peavad vett.
Nagu ehitusel tavaliselt ette tuleb, tekivad ikka probleemid või vääritimõistmised, mida saab Hansaviimistlusega alati konstruktiivselt lahendatud.

Kaadriprobleem  on igal edukal ettevõtjal  ja selle koha pealt tunnustan juhtide otsusekindlust kaadri valikul ja koolitamisel.

Riho Vane
RKV Projekt OÜ

Hansaviimistlusega on hea koos töötada, sest mõõdetakse üheksa ja lõigatakse üks kord.
Piisav ja vajalik ettevalmistus ning kliendi soovidest arusaamine on põhilised eeldused tööde laabumisel. Lisades ka korrektsuse tähtaegade osas arvan, et tegemist on väga hea hinna-kvaliteedi suhtega.

Lauri Matteus, ehitusdivisjoni juht
Ehitusfirma Rand&Tuulberg AS

Koostöö Hansaviimistlusega on olnud positiivne. Lepingu läbirääkimised on kohati võib olla liiga detailsed ja hind ei pruugi olla kõige odavam, aga kui maht on kokku lepitud ja käed löödud, siis tehakse tööd kvaliteetselt ning tähtaegselt. Mulle isiklikult meeldib see, et ehituses igapäevaselt ette tulevate ootamatuste lahendamine käib kahepoolse koostööna ning kui mehed oma sõna annavad, siis seda nad ka peavad.

Erkki Aadli, projektijuht
AS Parmeron

Kiirest ehitustempost tulenevalt on kujunemas situatsioon, kus koostööd tehakse ettevõtetega, kellega on isiklik koostöökogemus. Et oma koostööpartnerite ringi suurendada, otsisime uusi viimistlustööde ettevõtteid. Ettevõte, keda otsisime, pidi olema usaldusväärne, suhteliselt suure ressursivaruga ja peamiselt orienteeritud kvaliteetsele tööle, omama suurt kogemustepagasit viimistlusmaterjalide valimisel ja erinevate tehnoloogiate kasutamisel. Kolleegid soovitasid pöörduda Hansaviimistluse poole. Valiku aluseks sai ka konkurentidest soodsam hinnapakkumine.

Hansaviimistlus on koostööaldis, toimib hea kommunikatsioon. Kõik juhised jõudsid kiiresti ja moonutamata tööde füüsilise teostajani. Neil on olemas ettevõttesisene kogemus materjalide sobivuses aluspindadega.

Olenemata sellest, et tööde teostamise front saadi kätte hiljem lepingus toodust, lõpetati tööd ajagraafiku kohaselt.

Kindlasti kasutaksin Hansaviimistluse teenuseid ka edaspidi. Eestis ei ole just palju viimistlustööde ettevõtteid, kes vastaksid Eesti suuremate peatööettevõtete poolt esitatavatele tingimustele.

Marko Palloson, projektijuht
Eesti Ehitus

Tuttav soovitas Hansaviimistlust. Ja kuna oli äärmiselt kiire töö, siis ei olnud aega ka rohkem ringi vaadata.

Olen isiklikult suhelnud Randoga. Mulle meeldib, et ta peab sõna ja peab kinni tähtaegadest. Ka viimistlustöödele pole midagi ette heita.

Kindlasti kasutaksin Hansaviimistluse teenuseid ka edaspidi, sest tean juba mida neilt oodata ja negatiivsed kogemused puuduvad.

Merle Rosma
Kristiine Kaubanduskeskus

Tutvusin firma võtmeisikutega umbes 7 aastat tagasi. Tänaseks oleme teinud koostööd peaaegu kümnel keskmisest suuremal ehitusobjektil, millest meenutame positiivset koostööd.

Hansaviimistluses töötavad spetsialistid, kes tunnevad nii suurte kui väikeste ehitusobjektide spetsiifikat, oskavad ette näha võimalikke ohte ning pakkuda tellijale välja optimaalseid lahendusi ohtude vältimiseks. Samuti tõstaksin esile oskust kasutada nii vanu kui kaasaegseid materjale ja töövõtteid.

Hinnang kvaliteedile ja tähtaegadest kinnipidamisele on hea. Ehituses on tellijal alati õigus, kuigi tihti on tellija paljude probleemide tekitaja, kuna ei suuda anda kiireid ja üheseid suuniseid.

Varasem koostöö annab julgust ka tulevikuks. Kindlasti on firmal arenemisruumi ning juhtide positiivne ellusuhtumine sisendab kindlust, et tahetakse olla parimad omal alal.

Andrus Aavaste, Tallinna osak. juhataja
Vallikraavi Kinnisvara

Kuna Hansaviimistluse juhataja on mulle ammune hea tuttav sünnikodust Saaremaalt, ei valmistanud ettevõtte leidmine suuremaid probleeme. Seega oli valiku tegemine mõnevõrra lihtsam, sest teadsin hästi nii ettevõtte kui ka selle juhi tausta.

Olen nende pakutavaid teenuseid soovitanud ja arvan, et soovitan neid ka edaspidi nii oma tuttavatele kui ka koostööpartneritele. Senise koostöö põhjal võin tõdeda, et nendelt tellitud tööd on valminud tähtaegselt ja kvaliteetselt. Oluline on kindlasti hinna ja kvaliteedi suhe, mis on Hansaviimistluse puhul paigas.

Hinnang töödele on positiivne nii kvaliteedi kui ka tähtaegade poolest. Nad oskasid ka üllatada uudsete ja huvitavate lahendustega.

Meeldiv on teha koostööd partneriga, kes pakub tellitud töödele mõõduka hinna, kõrge kvaliteedi, uusi moodsaid lahendusi ja kindlustunde kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamise näol.

Priit Leemet
KÜ Korall

Olen Hansaviimistluse teenuseid kasutanud 4 aastat. Kuna tegemist on töödega ekstreemsetes oludes( -24C) ja reeglina töövälisel ajal (ka öösiti), siis on Hansaviimistlus selline firma, kes on sellega nii tähtajaliselt kui ka nõutud kvaliteediga hakkama saanud.

Nende poolt tehtavate tööde loetelu on seinast-seina ja see tähendab, et me ei pea mingite pisitööde jaoks otsima teisi firmasid, kõik saab Hansaviimistlusega tehtud! Paindlikkus ja sobiliku ajagraafiku koostamine (meie jooksvat tööd segamata) tööde teostamisel on pluss valiku tegemisel. Hea põhjus, miks Hansaviimistlust soovitada, on: kõik saab alati okey.

Madis Sarik, logistika arendusjuht
Tallinna Külmhoone

Hansaviimistlus on paindlik firma nii tööde teostamise kui ka hinnapoliitika suhtes. Peale oma põhitegevuse (viimistlustööd) teostavad nad ka sisetöid, mis on vajalik objekti kiireks valmimiseks.

Hansaviimistlus kasutab ka palju tänapäeva tehnikat (pahtlipumbad,värvipritsid), mis on vajalikud suuremahulistel objektidel, kus on arvel iga päev. Nende teenuseid kasutan pidevalt, sest rahulolu tehtud tööst on mõlemapoolne.

Veigo Raamat, projektijuht
Merko Ehitus

Kord tuttav soovitas ja olen aastast 2001 kasutanud Hansaviimistluse abi remondi-ja ehitustöödel. Oma praeguse elukoha otsisin välja internetist ja oli lihtsalt õnnelik juhus, et ehitaja oli Hansaviimistlus.

Selline huvitav faktor, et neil ei esine sõna “ei”. Misiganes palved, probleemid või pöördumised meil on olnud, alati haaratakse härjal sarvist.

Objekt valmis tähtaegselt ja kuna meil oli kiire eelmisest kohast välja kolimisega saime võimaluse isegi varem, enne täielikku tööde lõppemist, sisse kolida. Kvaliteet oli hea ja eelarved balansis. Eriti meeldiv oli see, et ehitaja (arendaja) oli omapoolselt paigaldanud san- ja üldkasutatavatesse ruumidesse valgustuse, inventari ja lisatuulutussüsteemid.

Julgen Hansaviimistlust soovitada ka teistele, neid iseloomustab vastutulelikkus ja inimlik suhtumine. Mitte “kaelast ära”, vaid ” nii nagu endale”.”

Dagmar Maido, Rebase 1-1 omanik
Hansaviimistluse ehitatud nelja korteriga ridaelamu

Tänud veelkord hea teenuse eest!

 

Aivar Reinap

Hansaviimistluse OÜ on meie firmale olnud tubliks ja ettevõtlikuks projekteerimise ja ehitamise peatöövõtjaks mitmel tootmisehitisel:
2005 – vedelsõnniku ja reovee käitlemine ning vedelsõnniku hoidlad mahutavusega 10 000 m³.
2006 – vabariigi esimene lüpsirobotitega varustatud veiste farmihoone
2007 – betoonist tahesõnniku hoidla 1000 m³.
Koostööpartmerite puhul on väga oluline korralik töö, tähtaegadest kinnipidamine ja vastastikune arusaamine ja mõistmine erinevate ehitusetappide puhul ettetulevate probleemide kõrvaldamisel. Kõik eelpooltoodu on Hansaviimistluse OÜ-ga hästi sujunud.
Hansaviimistluse OÜ puhul on väga korrektselt vormistatud  ka ehitusalased dokumendid. Põllumajandushoone on tehnoloogiliselt üsnagi keeruline ehitis. Hoone vastuvõtmisel ja hilisema ekspluatatsiooni käigus on hea, kui vajalikud joonised ja muud dokumendid on piisava põhjalikkusega ning vajalike kooskõlastustega olemas.
Vahepealsete aastate jooksul ei ole PAKAR AS suuremaid ehitisi ette võtnud, kuid kui midagi on teoksil, üritame kindlasti kasutada Hansaviimistluse OÜ teenuseid ning soovitan ka teistele, kes midagi ehitada soovivad.

Endel Albin, juhatuse liige
PAKAR ASHansaviimistluse OÜ on tõsine ettevõte meeldiva ja koostööalti meeskonnaga, tähtaegadest ja kokkulepetest peetakse kinni ning ootamatuste ees ei hakata vinguma vaid leitakse tekkinud olukorrale koos lahendus. Hinna poolest pole just odavama otsa tegija, aga küsitud hind on kindlasti tulemuste vääriline.

Olav Esinurm, projektijuht
KRTL OÜ